Magosz traktor
2022.09.21.

MEGJELENT A RENDELET: EZEK A TAKARMÁNYSZÁLLÍTÁSI TÁMOGATÁS RÉSZLETEI!

A támogatást a takarmányszállításához szükséges kilométer alapján számolják el.
Az állattartóknak 2022. június 1 – szeptember 23-a között kiállított fuvardokumentumokat (vagy ezek másolati példányát) kell benyújtaniuk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) illetékes falugazdászaihoz 2022. szeptember 26-áig.
A NAK részére továbbított dokumentumoknak tartalmazniuk kell:
– a fuvardokumentum azonosítószámát, kiállításának dátumát és kiállítójának azonosító adatait,
– a számla számát (ha a fuvardokumentumot számla alapján állították ki),
-a szállított tömegtakarmány megnevezését és mennyiségét,
– a tömegtakarmány szállítás címzettjét (azaz az állattartó nevét és címét),
– az átvevő aláírását és
– a szállított tömegtakarmány állattartó részére történő szállításához szükséges távolságot kilométerben megadva.
Kedvezményezettek:
Az ENAR-ba 2022. augusztus 1-jéig bejelentett állategyedek tekintetében azok a juh- és szarvasmarhatartók, akik a 2022. évben termeléshez kötött támogatás iránti kérelmet nyújtottak be, illetve azon kecsketartók, akik a 2021. évi kecske csekély összegű támogatásban részesültek.
Támogatást kaphatnak azok a lótartók is, akik a Vidékfejlesztési Program keretén belül a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzés intézkedésre a 2022. évben támogatást igényeltek.
Facebook
Twitter
LinkedIn