Magosz traktor
2022.07.14.

A HASZONBÉRFIZETÉSI KEDVEZMÉNY: ASZÁLY ESETÉN IS IGÉNYBE VEHETŐ!

Amennyiben a haszonbérlő vis maior miatt legalább 30%-os hozamcsökkenést szenved, arra az évre őt haszonbérmérséklés illeti meg.
Fontos, hogy a kedvezmény csak azt a haszonbérlőt illeti meg, aki legalább a helyben szokásos mértékű, de legalább 2500 Ft/AK/év bérleti díjat fizet a szerződés alapján.
Lényeges az is, hogy a haszonbér mérséklését a fenti feltételek fennállása esetén a felek nem zárhatják ki, de annak érvényesítését a bérlőnek kell kezdeményeznie.
Mekkora kedvezmény vehető igénybe?
Legfeljebb a hozamérték-csökkenés arányában mentesülhetünk a bérleti díj fizetés alól.
A mérséklés igénybevételéhez a terméshozam csökkenése szükséges (pl. a termés 50%-a kiesett), de az, hogy mennyivel kell kevesebbet fizetni, az már a hozamérték-csökkenéshez kapcsolódik (vagyis az előző évekhez képest mennyivel kevesebb bevételt hozott a terület).
Mi a helyzet, ha terményben fizetik a bérleti díjat?
A jogszabály ilyen esetben is lehetővé a bérleti díj mérséklését, ahhoz pedig, hogy milyen összeggel kell mérsékelni, a termény piaci értékét kell figyelembe venni.
Milyen igazolás szükséges a hozamcsökkenés bizonyításához?
A kárenyhítéshez hasonlóan a bérleti díj csökkentéséhez is a kormányhivatal igazolása szükséges a hozamcsökkenésről.
A haszonbérlő a haszonbér-fizetési kedvezmény igénybevételét és mértékét a kiállított hatósági döntés kézhezvételét követő 8 napon belül, írásban köteles közölni a haszonbérbeadóval.
Jogszabályi hely: 2013. évi CCXII. törvény 63. §
Facebook
Twitter
LinkedIn