Magosz traktor
2023.12.04.

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HATÁROZAT: KI ÖRÖKÖLHETI MEG A FÖLDET VÉGRENDELETTEL?

Mikortól kell földművesnek minősülnie a végrendeleti örökösnek?
A magyar öröklési jog szabályai alapján a hagyaték már az örökhagyó halálával átszáll, a hagyatéki eljárás pedig csak ezt az átszállást tanúsítja (magyarán nincs nyugvó hagyaték).
A termőföldek végrendeleti öröklésénél – ahogy fentebb olvasható – a kormányhivatal is vizsgálja az örökös szerzőképességét (vagyis, hogy földművesnek minősül-e és nem lépi-e túl a 300 hektár).
Az eddigi gyakorlat alapján a földműves státusznak az örökhagyó halála időpontjára visszamenőleg kellett fennállnia.
Pont ez szolgáltatta egy jogvita alapját, hiszen az adott ügyben az örökös csak az örökhagyó halálát követően szerezte meg a földműves státuszát, miután tudomást szerzett a végrendeletről és az abban szereplő termőföldekről.
A kormányhivatal és a bíróságok elutasították a földszerzés jóváhagyását, így az Alkotmánybírósághoz fordult az örökös.
Az Alkotmánybíróság azonban az örökösnek adott igazat, kimondva, hogy a földműves státusznak nem szükséges már az örökhagyó halálakor is fennállnia, elegendő legkésőbb a kormányhivatali jóváhagyásig kell megszerezni.
Az AB indokolása alapján: az örökös „az eljárás során bizonyíthatóan rendelkezett azokkal a feltételekkel, amelyeket a Földforgalmi törvény nemzetstratégiai cél végrehajtásaként előír”.
[314/2023. AB határozat]
Fotó: behir.hu
Facebook
Twitter
LinkedIn