Magosz traktor
2023.05.22.

ÁLLAMI FÖLDEK ÉRTÉKESÍTÉSE: JÚNIUSBAN INDULNAK AZ ÁRVERÉSEK!

Milyen földek kerülnek értékesítésre?
10 hektárnál nagyobb állami termőföldek kerülnek értékesítésre, több ütemben, összesen 22 ezer hektár.
Az első ütemben elsősorban szántó, rét, legelő művelési ágú földrészletet kínálnak megvételre.
Az értékesíteni kívánt területek listája itt található (megyei bontásban): https://nfk.gov.hu/arveresek.
Ki vásárolhat földet az árverésen?
Árverezőként csak olyan természetes személy földműves vehet részt, akinek életvitelszerű lakáshasználata vagy üzemközpontja legfeljebb 20 km távolságban van.
„Életvitelszerű lakáshasználatnak” a lakóhely minősül, ha viszont az adott személynek van tartózkodási helye is, úgy ezt kell tekinteni az életvitelszerű lakáshasználat helyének.
Mikor és hol tartják az árveréseket?
Az árverések lebonyolítására 2023. június 22. és július 14. között kerül sor.
Az árveréseket az NFK közreműködőjeként a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok bonyolítják le közjegyzők jelenlétében.
Az árverések helyszíne megyei jogú város lehet.
Egy adott napon és helyszínen több föld árverésére is sor kerül majd.
Facebook
Twitter
LinkedIn