Magosz traktor
2024.01.10.

FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY: JANUÁR 1-TŐL TÖBB VÁLTOZÁS IS HATÁLYBA LÉPETT!

A legfontosabb változások:
1) Kifüggesztés nélkül földet venni? Változik egy fontos feltétel
2023. július 1-től már kifüggesztés nélkül szerezhet földet egy pályakezdő gazdálkodó az első 10 hektárig.
A törvényi változás az lesz január 1-től, hogy szőlő, kert, gyümölcsös művelési ág esetén nem lehet ezzel a lehetőséggel élni.
2) Szigorú következménye lesz annak, ha valaki nem tartja be a jogszabályban előírt vállalást
Ökológiai gazdálkodás, vetőmagtermesztés, állattartás, földműves státusz – ha valaki ezt vállalta, de nem tartja be a föld megszerzése után, akkor 5 évig újabb földet sem adásvétellel, sem haszonbérlettel nem szerezhetne.
Fontos, hogy a hatóság – amely bejelentés alapján is eljár – először csak felszólítással él, és csak ennek elmulasztása esetén következik be a fenti szankció.
3) Helyben lakás lesz szükséges az ökogazdálkodó ranghelyéhez
Eddig az ökogazdálkodó ranghelyéhez elegendő volt 20 km-en belüli lakóhellyel rendelkezni: tehát a két településsel arrébb lakó ökogazdálkodó még a helyben lakókat is megelőzte.
A törvényjavaslat alapján ez viszont most leszűkül és csak a helyben lakó személyek hivatkozhatnak erre a ranghelyre.
4) A vételárat átutalással vagy ügyvédi letétbe helyezéssel kell teljesíteni
A vételárat transzparens módon, átutalással vagy ügyvédi letétbe helyezés útján kell majd teljesíteni.
Fontos megjegyezni, hogy ez alól lesznek életszerű kivételek, így nincs szükség banki műveletre vagy ügyvédi letétre a közeli hozzátartozók között adásvételélnél vagy a gazdaságátadásnál.
5) Nem lehet külön rendelkezést előírni a szerződésben az elővásárlásra jogosultra
Az is változás az eddigiekhez képest, hogy az adásvételi vagy a haszonbérleti szerződés már nem tartalmazhat külön rendelkezést az elfogadó nyilatkozatot tevő személyre.
Arra ugyanis sok példa volt, hogy a szerződésben előírták, hogy ha valaki „rájelentkezik” a szerződésre, akkor „az elfogadó nyilatkozat megtételétől számított öt napon belül köteles megfizetni a vételárat”.
Ez már önmagában is távol tartotta a többi gazdálkodót az elővásárlási vagy előhaszonbérleti joguk gyakorlásától.
Ilyen kikötésre mostantól már nincs lehetőség a szerződésben.
Kép: behir.hu
Facebook
Twitter
LinkedIn