Magosz traktor
2024.04.11.

FÖLDHASZNÁLAT: AMIKOR A SAJÁT CÉGÜNK HASZNÁLJA A FÖLDÜNKET

Mi számít saját tulajdonú cégnek földforgalmi szempontból?
A földforgalmi kedvezmények 25%-os társasági részesedéstől biztosítottak, magyarán legalább ekkora tulajdonosi részesedés szükséges a kifüggesztés nélküli bérbe adáshoz is.
A legtöbb ilyen kedvezményhez azonban az is elegendő, ha nem saját magunk, hanem csak a közeli hozzátartozónk tulajdonos a cégben (arról pedig, hogy ki minősül közeli hozzátartozónak.
A 2014 után vásárolt földek használata is átengedhető
A Földforgalmi törvény 2014. május 1-jei hatályba lépését követően, aki termőföldet vásárol, annak azt is vállalnia kell, hogy a föld használatát másnak nem engedi át.
Fontos tudni, hogy ez a tilalom nincs időkorláthoz kötve, sőt még a későbbi tulajdonosokat is köti.
E szabály alól azonban kivételnek minősül az, ha a saját cégünknek adjuk bérbe a földünket, hiszen ekkor mentesülünk a használat átengedésének tilalma alól.
[Földforgalmi tv. 13. § (2) bek. ab) alpont]
Nincs kifüggesztés és nincs szükség hatósági jóváhagyásra sem
Nem érvényesülnek az előhaszonbérleti jogok (magyarán nincs kifüggesztés), ha a saját cégünknek adjuk bérbe a saját földünket.
Ugyanígy nincs szükség a szerződés hatósági vizsgálatára sem, de itt történt egy fontos változás 2024-től:
Csak akkor él a jóváhagyás alóli mentesség, ha már legalább 1 éve fennáll a társasági részesedés a cégben.
Facebook
Twitter
LinkedIn