Magosz traktor
2023.06.23.

MÓDOSUL A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY! 2. RÉSZ!

I.
A birtokméret nagyságrendi különbözőségét is vizsgálhatja majd a Kamara:
Amikor a helyi földbizottság egy adásvételt véleményez, akkor elsősorban a Földforgalmi tv-ben foglalt szempontokra hivatkozhat az állásfoglalásában.
Ezek a szempontok bővültek most egy új elemmel, miszerint
– amennyiben a vevő illetve az elfogadó nyilatkozatot tevő személy tulajdonmérete között nagyságrendbeli különbözőség áll fenn
vagy
– a tulajdonában álló földek száma és a település átlagos üzemmérete között nagyságrendbeli különbözőség áll fenn,
érvényesülnie kell a kis gazdaságok fejlődésének birtokpolitikai elvének.
II.
Az elfogadó nyilatkozatot a kifüggesztés időtartama alatt lehet csak visszavonni
Mind az elővásárlási, mind az előhaszonbérleti elfogadó nyilatkozatot legkésőbb a kifüggesztés végéig lehet visszavonni.
A visszavonó nyilatkozatot a jegyzőhöz kell benyújtani.
III.
A vételár vizsgálata
A vételár vizsgálata során változik a módszertan: a korábbiakhoz hasonlóan azt kell figyelembe venni, hogy a földnek az ügylet szerinti ellenértéke alapos indok nélkül ne haladja meg a földnek – indexálással meghatározott – 20 éves termelési időszakra számított jövedelemtermelő képességét.
A módosítások a 2023. július 1. napjától kötött szerződések esetében alkalmazandók.
Facebook
Twitter
LinkedIn