Magosz traktor
2023.06.19.

MÓDOSUL A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY! KOMOLY KEDVEZMÉNY A PÁLYAKEZDŐ GAZDÁKNAK!

30 napra csökken a kifüggesztés időtartama az adásvételnél:
A hirdetményi közlés (a „kifüggesztés”) időtartama az eddigi 60 nap helyett 30 nap lesz.
Elővásárlási sorrend: előrébb kerül a helyben lakó szomszéd:
A helyben lakó szomszéd a módosítás alapján már megelőzi a kiemelt tevékenységek végzőit (pl. ökogazdálkodó, vetőmagtermesztő, állattartó)
Az új rangsor tehát:
1) A Magyar Állam
2) A tulajdonostárs (közös tulajdon esetén)
3) A földhasználó
4) A helyben lakó szomszéd
5) A kiemelt tevékenységet végző földműves
6) A többi helyben lakó
7) A 20 km-en belüli földműves
Erdő vagy szőlő esetében természetesen ettől eltérő a rangsor, de abban most nincs változás.
10 hektárig kifüggesztés nélkül vásárolhatnak majd földet a pályájukat kezdő gazdálkodók:
Az első 10 hektár megszerzésére nem kell alkalmazni az elővásárlási jog szabályait.
Ezzel a lehetőséggel csak az a földműves élhet, akinek
– sem most, sem a korábbiakban sem volt több termőföld összesen a tulajdonában, mint 10 hektár (ideszámolva a most megszerzendő föld területét is), egyúttal
– már legalább 3 éve maximum 20 km-en belüli lakóhellyel vagy üzemközponttal rendelkezik.
Pl. Ha egy személy valaha már rendelkezett összesen 5 hektár földdel, hiába nincs már azóta a tulajdonában, ezt a méretet is figyelembe kell venni. Ebben az esetben 5 hektár vásárolható kifüggesztés nélkül.
Kormányhivatali jóváhagyásra és kamarai vizsgálatra viszont továbbra is szükség van.
Ez a lehetőség elsősorban a pályakezdő, fiatal gazdálkodóknak jelent majd komoly segítséget.
Facebook
Twitter
LinkedIn