Magosz traktor
2024.03.11.

OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDONÚ FÖLDEK: ÍGY RENDEZHETŐ A HASZNÁLAT!

Ki, melyik részét használhatja a földterületnek?
A tulajdonostársak mindegyike jogosult a saját tulajdoni hányadának megfelelő terület használatára, de hogy pontosan melyik részét, azt a használati megosztás mutatja meg.
Nagy előnye, hogy nem szükséges hozzá minden egyes tulajdonostárs hozzájárulása, sőt, ha a tulajdonostárs nem válaszol a megkeresésünkre, azt az ő részéről beleegyezésnek kell tekinteni.
Hasznos, hogy a használati megosztás egyértelmű jogalapot teremt például a területalapú támogatások lehívásához
[2007. évi XVII. törvény 44. § (7) bek. c) pont].
Hogyan hozzuk létre a használati megosztást?
Létrehozásához nem szükséges valamennyi tulajdonostárs beleegyezése, elegendő a tulajdoni hányadok alapján számított többségi döntés is (több mint 50 százalék).
Könnyítés az is, hogy a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni az olyan tulajdonostársak esetében, akiknek a lakcíme nem azonosítható kellő pontossággal (például lakcíme: New York, USA), vagy akitől a postai küldemény azzal a jelzéssel érkezik vissza például, hogy „nem kereste” vagy „címzett ismeretlen”.
A kisebbségben lévő tulajdonostársak számára viszont garanciát jelent az a lehetőség, hogy ha a tulajdonostársak (tulajdoni hányadok alapján számított) legalább egytizede az ajánlatban foglaltakkal nem ért egyet, akkor már kétharmados döntés szükséges a létrehozásához.
[2013. évi CCXII. tv. 70-71. §]
Facebook
Twitter
LinkedIn